ประวัติบริษัท

บริษัท สเตติค แวน เวลดิ้ง จำกัด

(Staticvanwelding ltd,.)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2001

ภายใต้สโลแกนที่ว่า

New touch with the leader of Exothermic Welding

ได้ทำการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ผงเชื่อมทองแดง

และชุดเครื่องมือที่ใช้ควบคู่

กันอย่างมีคุณภาพ

ในราคาที่เหมาะสม

โดยเรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า

ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกประเภท

เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ซึ่งปัจจุบันผงเชื่อมของเราได้

รับการรับรองโดย UL

และได้ผ่านการรับรอง

กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน

ISO 9001:2015 

ในอดีต การเชื่อมต่อลวดสายไฟหรือตัวนำเข้าด้วยกัน หรือการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทางไฟฟ้านั้น ในรูปแบบของ “การบีบอัด” ที่เป็นวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน

แต่เมื่อเวลาผ่านไป พบว่า

เกิดปัญหาในเรื่องการสูญเสียความแข็งแรง

ซึ่งเป็นจุดด้อยของวิธีการดังกล่าว อีกทั้งยัง

เกิดความต้านทานทางไฟฟ้าขึ้น

ทำให้เกิดการสูญเสียกระแสอิเล็กตรอนนำมา

ซึ่งความร้อน

 

ทั้งหมดนี้ คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นของการเชื่อมต่อในอดีตที่ผ่านมา

และรอยต่อดังกล่าวยังไม่สามารถอยู่ได้อย่างคงทนในเวลาที่ควรจะเป็นไปได้

จึงเกิดการเชื่อมต่อในแนวใหม่ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น

นั่นคือ กระบวนการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าแบบการหลอมเชื่อมด้วยความร้อน (exothermic welding process)

ซึ่งกระบวนการนี้

เป็นการหลอมเชื่อมตัวนำทางไฟฟ้า 2 ชนิดเข้าด้วยกัน โดยอาศัยความร้อนยิ่งยวด เพื่อทำการหลอมอัลลอยของทองแดงให้เชื่อมติดกับตัวนำอย่างถาวร โดยเป็นการใช้ความร้อนจากปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกที่เกิดขึ้นภายในเบ้าหลอมของแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นการหลอมเชื่อมโดยไม่ใช้ความร้อนหรือแหล่งไฟฟ้าจากภายนอกแต่อย่างใด

ข้อดีของการเชื่อมแบบนี้ ก็คือ

ให้ความแข็งแรงทางกลสูงกว่าการเชื่อมแบบอื่นๆ อีกทั้งยังให้ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนที่เป็นเลิศ และทำให้ไม่เกิดการเพิ่มความต้านทานทางไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เป็นผู้นำด้านการหลอมเชื่อมแบบเอ็กโซเทอร์มิก (Exothermic Welding) และมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการหลอมเชื่อมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

  1. มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่าย และส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด
  2. มุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน
  3. ผลิตสินค้าและงานด้านบริการให้มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล
  4. มุ่งมั่นการเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy work Place)

ค่านิยมองค์กร

          1. Goal: ในการทำงานและเป้าหมายชีวิต

          2. Relationship:  มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชน

          3. Encourage:  ช่วยเหลือกันและกัน

          4. Ability: มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถ

          5. Team: ทำงานเป็นทีม

Static Weld (Static Van Welding Co., Ltd.) 39/5 Moo 2 Pimolraj, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 Thailand
Tel : +662 571 2444, +6688 771 7750, +6689 454 4077 and +6689 799 3815 Fax : +662 571 5099
Email: [email protected]     ID Line: @staticweld

Translate »